Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública

Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública

Corresponde ao Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública a proposta e execución da política do Goberno en materia de telecomunicacións, sociedade da información, transformación dixital e o desenvolvemento e fomento da intelixencia artificial.

Así mesmo corresponde ao Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública a proposta e execución da política do Goberno en materia de administración pública, función pública, e gobernación pública.

O Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública, baixo a superior dirección da persoa titular do departamento, desenvolve as funcións que legalmente lle corresponden a través dos órganos superiores e directivos seguintes:

a) A Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial, da que dependen a Dirección Xeral de Dixitalización e Intelixencia Artificial, a Dirección Xeral do Dato e a Dirección Xeral de Planificación Estratéxica en Tecnoloxías Dixitais Avanzadas e Nova Economía da Lingua.

*b) A Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais, da que depende a Secretaría Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual.

*c) A Secretaría de Estado de Función Pública, da que dependen a Secretaría Xeral de Administración Dixital, a Dirección Xeral de Función Pública, con rango de Subsecretaría, e a Dirección Xeral de Gobernación Pública. Así mesmo depende desta Secretaría de Estado a Oficina de Conflitos de Intereses, con rango de Dirección Xeral.

Depende directamente da persoa titular do departamento a Subsecretaría para a Transformación Dixital e da Función Pública.

Como órgano de asistencia inmediata á persoa titular do Departamento existe un Gabinete, con rango de dirección xeral, coa estrutura que se establece no artigo 23.2 do Real Decreto 1009/2023, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

#De acordo con o disposto no artigo 23.4 do Real Decreto 1009/2023, do 5 de decembro, existirá no Gabinete unha unidade de comunicación, responsable da comunicación oficial do departamento, ao que corresponderá dirixir e manter as relacións informativas cos medios de comunicación social e difundir a información de carácter xeral do departamento.

Organigrama

Protección de Datos