​Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals

​Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals

Són competències d'esta Secretaria d'Estat les relatives a la política d'impuls al sector de les telecomunicacions, dels servicis de comunicació audiovisual, el desplegament d'infraestructures i servicis per a garantir la connectivitat dels ciutadans i empreses i impulsar la productivitat i el creixement econòmic. A tal fi, li corresponen les funcions de foment i regulació del sector de les telecomunicacions i dels servicis de comunicació audiovisual, la interlocució amb els sectors professionals, industrials i acadèmics i la coordinació o cooperació interministerial i amb altres Administracions Públiques respecte a aquestes matèries.