Secretaria d'Estat de Digitalització i Intelligència Artificial

Secretaria d'Estat de Digitalització i Intelligència Artificial

Són competències d'esta Secretaria d'Estat les relatives a la política d'impuls a la digitalització de la societat i economia de forma respectuosa amb els drets individuals i col·lectius, així com amb els valors de l'ordenament jurídic espanyol. A tal fi, li corresponen les funcions de foment i regulació dels servicis digitals i de l'economia i societat digitals, la interlocució amb els sectors professionals, industrials i acadèmics i la coordinació i cooperació interministerial i amb altres administracions públiques respecte a aquestes matèries.