​Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais

​Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais

Son competencias desta Secretaría de Estado as relativas á política de impulso ao sector das telecomunicacións, dos servizos de comunicación audiovisual, o despregamento de infraestruturas e servizos para garantir a conectividade dos cidadáns e empresas e impulsar a produtividade e o crecemento económico. A tal fin, correspóndenlle as funcións de fomento e regulación do sector das telecomunicacións e dos servizos de comunicación audiovisual, a interlocución cos sectores profesionais, industriais e académicos e a coordinación ou cooperación *interministerial e con outras Administracións Públicas respecto de ditas materias.